5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 19/12/2020

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

NHỮNG GHI CHÉP NÀY DÀNH CHO BẠN

19/12/2020

Ngày viết 26/1/2016 1016-1020

1016. Bạn hãy viết rõ tất cả các công việc cần làm trong ngày. Khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ, tôi gạch nó đi. Nếu vì một lý do nào đó mà một nhiệm vụ chưa được hoàn thành,khoanh tròn nhiệm vụ đó và để nó vào kế hoạch của ngày tiếp theo.

1017. Chủ động có nghĩa là hành động có trách nhiệm, quyết định những gì bạn muốn làm và tạo ra những thay đổi nhất định. Phản ứng lại nghĩa là chúng ta hành động theo thói quen, dựa vào những gì đã xảy ra và phản ứng với nó.

1018. Xác định những việc quan trọng và những việc cấp thiết trong này của bạn. Lập một danh sách hành động, bạn sẽ có sẵn thói quen đánh giá mức độ quan trọng và cấp thiết của mỗi nhiệm vụ. Giải quyết những nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng nhất ngay lập tức.

1.Những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

2.Những nhiệm vụ ít cấp thiết nhưng quan trọng”

3.Những nhiệm vụ cấp thiết nhưng ít quan trọng”

4.Những nhiệm vụ không cấp thiết và không quan trọng”

Nếu bạn không biết phải bắt đầu từ đâu với một nhiệm vụ cụ thể, hãy bắt đầu từ phần việc bạn ít mong chờ được thực hiện nhất, hoặc phần dài nhất, khó nhất.

1019. Hoàn thành mỗi bước nhỏ trước khi bạn tiến đến bước tiếp theo. Thực hiện hai hay ba nhiệm vụ cùng một lúc chỉ khiến bạn bối rối thêm.

1020. Bắt đầu với nhiệm vụ dài và khó khăn nhất. Trừ khi những hành động cần được hoàn thành theo một thứ tự cụ thể, hãy loại những nhiệm vụ khó khăn nhất ra khỏi con đường trước. Việc này sẽ cho bạn cảm giác được thúc đẩy về mặt tinh thần.

Photo Sebastien Nagy

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân