5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 23/10/2020

Ngày viết 22/3/2015 731-735

731. Tập trung tinh thần, không nghe bằng tai mà nghe bằng tâm, không nghe bằng tâm mà nghe bằng cái khí. Tai chỉ nghe được thanh âm, tâm chí lãnh hội được hiện tượng, khí vốn hư vô cho nên dung nạp được vạn vật vì thế Đạo ở chỗ hư không, cho nên hư không là tâm trung tinh thần của tâm.

732. Từ cái hư không của tâm mà phát ra ánh sáng, cái phúc có ở trong sự yên tĩnh của tâm. Tâm không yên thì thân thể rối loạn mà tâm thì lang thang.

733. Người nào có thể khiến cho tai, mắt thành những cảm quan hướng nội mà thông suốt, mà không dùng tâm trí, thì dù là quỷ thần cũng phải quy phục. Đó là phép thích ứng với mọi biến hoá của vạn vật và là cái nút thắt của sự sáng suốt.

734. Phải thích cái Đạo thì mới tiến xa trong nghệ thuật và khiển tâm được. Làm cái gì thì làm đến mức về sau không còn thấy việc đó nữa, lúc này tinh thần quan trọng hơn cả tay lẫn mắt. Mọi cảm quan ngưng lại, chỉ có tâm là hoạt động.

735. Hãy tìm ra điểm chí cốt trong việc hay vấn đề của mình, chỉ lách lưỡi dao – hoạt động chuẩn xác vào điểm chí cốt đó mà không quan tâm đến thứ khác. Một người giỏi thì 1 năm làm được 1 việc lớn vì họ tìm ra nguyên nhân và tập trung giải quyết nó trong khi người khác thì mất 10 năm.

Vấn đề nào cũng có điểm cốt lõi mà quyết tâm chỉ dồn vào điểm cốt lõi đó mới phát huy hết tác dụng. Biết sử dụng động lực để giải quyết cái trọng điểm của vấn đề thì việc khó biến thành việc không có gì.

Photo : SpaceX

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân