5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 24/10/2020

Ngày viết 29/3/2015 736-740

736. Tử thần nói: Cái tốt là một điều, cái khoái lạc là điều khác. Cả hai cái ấy phục vụ cho những nhu cầu khác nhau, chúng đeo đuổi con người. Trong hai cái, cái tốt theo sát con người để con người đạt tới cái thiện, nhưng kết cục con người lại sai lầm chọn cái khác.

737. Cả cái tốt và sự khoái lạc tự chúng hiện diện trong con người. Tâm trí thanh tĩnh có thể thẩm tra và phân biệt chúng rõ ràng. Vâng, con người thích điều tốt hơn điều khoái lạc, nhưng kẻ khờ dại lại lựa chọn điều khoái lạc vì tính tham lam và hám lợi.

738. Tử thần nói: Sự tồn tại Bản ngã – chúa tể tối cao phải chịu tổn thương bởi các giác quan trong việc tạo cho chúng hướng ra phía ngoài; bởi vậy người ta chỉ trông ra đối tượng bên ngoài mà không nhìn vào trong Bản ngã. Nhưng nhà hiền triết ước ao sự vĩnh cửu đã khép cánh cửa ngũ quan để nhìn vào trong Bản ngã.

739. Những người với khả năng hiểu biết không phát triển, có cái nhìn tối tăm và thèm muốn những niềm vui vật chất tầm thường, giống như những đứa trẻ theo đuổi những niềm vui bên ngoài và rơi vào mạng lưới vây tỏa của cái chết; những người có linh hồn sáng suốt hiểu biết cái gì là vĩnh viễn, bất tử, sẽ không thèm muốn bất cứ cái gì không chắc chắn trong thế giới này.

740. Có một quy luật tối cao, là Bản ngã ở tận đáy lòng vạn vật, người nắm giữ, sắp đặt cái nhiều vẻ, đa dạng của Người. Hạnh phúc vĩnh viễn thuộc về bậc thông thái, người lĩnh hội được Người trong bản thân chúng – không phải với những cái khác.

Photo Brianjohnsadventure

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân