5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 24/8/2020

Ngày viết 2/3/2014 426-430

426. Bộ não của bạn phải :
– Linh hoạt và đa chiều hơn bất cứ siêu máy tính nào.
– Nắm được ít nhất 7 dữ liệu trong 1 ngày và cứ thể cho đến hết cuộc đời mà vẫn có thể học thêm nữa.
– Trí thông minh không chỉ trong não bộ mà còn trong từng tế bào của bạn.
– Cơ thể gần như tạo ra một lượng gần như vô hạn những liên kết và những luồng tư duy rất đa năng.

427. Số lượng tối thiếu những kiểu tư duy tiềm năng mà não của người bình thường có thể thực hiện là số 1 với đằng sau nó là 10,5 triệu số 0.

428. Khi tâm trí bắt đầu lan man, hãy kéo nó quay trở lại bằng cách đọc nhẩm hoặc to những gì bạn đang chăm chú suy nghĩ.

429. Trí tuệ của bạn sẽ bị lãng phí trừ phi nó liên tục được sử dụng. 10 phút bạn đọc một cuốn sách dù không hiểu còn tạo ra nhiều liên kết hơn 2 tiếng đồng hồ bạn rong chơi trên internet.

430. Não người thực sự còn phức tạp hơn một chiếc máy tính “khủng”, sự phát triển của nó không chỉ dựa trên những dữ liệu của quá khứ (máy tính đang học theo cách này) mà còn được nuôi dưỡng bằng sự mơ hồ và trừu tượng.

Photo : Siêu máy tính ở Barcelona

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân