5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 27/7/2020

Ngày viết 5/10/2013. 286-290

286. Sự Nhập thể với God có thể xảy ra vì thân xác đã luôn luôn là sự diễn tả bên ngoài của Thần khí, và do đó là chỗ cư ngụ khả thể cho Lời (Logos). Mặt khác, đó chỉ là Nhập thể của Người Con truyền đạt ý nghĩa tận căn và sâu thẳm nhất cho con người và thế giới hữu hình.

287. Thân thể là chuyển động sự siêu việt hướng về tinh thần và qua tinh thần dẫn đến Thiên Chúa. Nhận ra thế giới vô hình trong hữu hình là một hiện tượng Phục Sinh.

288. Con người cần nhìn thấy. Họ cần ngắm nhìn trong im lặng để chạm tới và ý thức được sự mầu nhiệm của vô hình.

289. Bí mật của bóng tối là chỉ khi nào bạn dùng tình yêu làm ánh đèn dẫn lối thì mới thoát khỏi con đường đáng sợ đó.

290. Tình yêu là Con Mắt và yêu là Thấy.

Photo : Vatican Museums

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận