5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 3/6/2020

Ngày viết 22/1/2013. 16-20

16. Nếu bạn muốn có môt chút gì đó từ lòng quyết tâm, bạn không thể đợi đến khi đủ quyết tâm rồi mới bắt tay vào làm. Bạn cần truyền cảm hứng vào trong công việc chứ đừng chờ đợi.
Bắt đầu ở bạn, kết thúc ở bạn và sự mãn nguyện cũng do bạn.

17. Những thành công thực sự thường bắt đầu bằng việc theo đuổi những cái bạn cần thiết với cuộc sống ở bạn.

18. Chú tâm đến điều bạn thực sự cần và bỏ qua tất cả các điều khác. Như vậy bạn sẽ dễ đạt được mục đích của mình hơn.

19. Khi bạn thực sự mong muốn, khát khao một điều gì, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn và bạn sẽ tìm ra cách tốt nhất để đạt được điều mong muốn.

20. Khi tìm bắt một con thỏ, đừng chú ý tới con thỏ nào khác, dù cho con thỏ thứ hai to béo và dễ bắt hơn. Đừng bao giờ nghĩ bạn có thể bắt được cả hai nếu chuyển mục tiêu ban đầu.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân