5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 2/6/2020

 

Ngày viết 20/1/2013. Ghi chép 11-15

11. Tất cả mọi việc trong đời sống đều bắt đầu bằng suy nghĩ và tư duy.

12. Nếu bạn luôn luôn làm những gì đã làm, bạn sẽ luôn luôn nhận những gì đã nhận. Và nếu bạn luôn luôn nghĩ giống như đã nghĩ, bạn cũng sẽ luôn luôn làm gì đã từng làm. Henry Ford.

13. Bạn không nên quyết định hai lần cho một vấn đề. Hãy dành đủ thời gian và suy nghĩ để đưa ra một quyết định. Đúng đắn ngay từ đầu để bạn không phải quay lại vấn đề một cách không cần thiết.

Nếu bạn quá mong muốn xem lại quyết định, bạn không chỉ làm ảnh hưởng đến quy trình công việc của bạn mà còn làm ảnh hưởng đến những tâm trí, động lực mà đã được trong lần ra quyết định đầu tiên. Bill Gates.

14. Cuộc sống của bạn hình thành từ những quyết định của mình.

15. Điều chúng ta muốn là một điều mơ ước. Điều chúng ta cần mới là nhu cầu thực sự.

Photo study burrito

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận