5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 3/9/2020

Ngày viết 2/5/2014  476-480

476. Khi một người thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ của mình thì người ấy sẽ ngạc nhiên thấy sự việc thay đổi mau chóng. Ta hấp dẫn cái gì giống mình chứ không hấp dẫn cái gì ta cần. Số phận của bạn ở trong tay bạn, tất cả những gì bạn làm  được là kết quả trực tiếp của tư tưởng. Chỉ có nâng cao tư tưởng mới có thể thành công và tiến lên được thôi.

477. Hãy nghĩ đến những gì bạn nhận được, những thứ khiến bạn say mê. Đừng đợi kế hoạch, hãy nghĩ đến những gì đang thôi thúc bạn, vì trạng thái ấy là nhận thức sẽ thôi thúc tiềm thức. Tư tưởng hiện ra như một tia chớp, như một sự cảm hứng – hãy hưng phấn và lập tức làm ngay.

478. Đừng quá tin vào sự logic của mình. Thông thường chẳng những nó lười và nếu bạn quá dựa vào nó, thì bản chất của nó thường hay làm thất vọng hơn là đúng ý bạn.

479. Chức năng tưởng tượng thể hiện dưới 2 dạng : tưởng tượng tổng hợp và tưởng tưởng sáng tạo.

– Tưởng tượng tổng hợp là bao gồm ý nghĩ, tư tưởng, quan điểm để hình thành nên cái mới

– Tưởng tượng sáng tạo là chính sự kết nối trí tuệ hạn chế của con người với trí tuệ tự nhiên. Nó tiếp nhận và biến đổi các tư tưởng mới, giao tiếp tiềm thức của người khác.

480. Tưởng tượng sáng tạo làm việc theo chế độ tự động. Muốn nó theo ý mình thì nhận thức phải có một nhịp điệu thích hợp, rung động – ít nhất là một mong muốn rất mạnh. Trí tưởng tượng được sử dụng càng nhiều thì nó càng thích hợp tác làm việc với bạn.

Photo bookstolivby

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận