5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 30/9/2020

Ngày viết 6/10/2014 611-615

611. Trông vào sự phát triển của thị trường tự do là một sự may rủi không hơn không kém. Nếu như thế thì những tri thức có giá trị phải lệ thuộc vào lựa chọn của đám đông, mà đặc điểm của quần chúng là không quan tâm đến những vấn đề của tri thức.

612. Con người nguy hiểm nhất đối với một xã hội lệ thuộc vào quyền lực và đám đông là kẻ có thể tự đúc rút những kết luận dựa trên sự quan sát của chính mình mà không cần biết đến sự tồn tại của định kiện và cấm kị của đám đông dành cho một ai đó dám đặt đặt câu hỏi hay suy nghĩ.

613. Khi ai đó nhận thấy sự bất mãn, không công bằng hay thiếu tư duy thì anh ta sẽ tìm cách thay đổi bằng sự lãng mạn trong cả hành động lẫn suy nghĩ. Ngay cả nếu anh ta không trở nên lãng mạn, anh ta rất dễ có khuynh hướng lan toả sự bất mãn đến những kẻ lãng mạn.

614. Một công việc toàn thời gian không xấu, trái lại nó là nhu cầu cơ bản của cuộc sống, nhưng chỉ có tham vọng thay đổi mới giúp bạn tiến lên trong thế giới này và một công việc làm thuê không thể đem đến cho bạn một tham vọng như vậy.

615. Chúng ta lấy thông tin mới mẻ mà ta muốn ghi nhớ rồi liên kết nó với thông tin đã có mà ta không thể quên. Đó là nơi ký ức, sáng tạo và mọi hình ảnh bạn tưởng tượng được lưu giữ.

Photo Daria_rrraf

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân