5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 31/8/2020

Ngày viết 12/4/2014  461-465

461. Điều gì tốt đẹp quá không thể tin được thì thực tế là không tồn tại.

462. Kỷ nguyên đầu tiên thu nhỏ thế giới từ cỡ lớn thành cỡ trung, thì kỷ nguyên toàn cầu hoá biến thế giới biến cỡ trung thành cỡ nhỏ.

463. Sở thích của con người đừng bao giờ biến thành hàng hoá thương mại, chính vì thế 1 điều gì đó mang bản chất gắn với sở thích cá nhân bao giờ cũng có giá.

464. Hãy nên suy nghĩ và tư duy toàn cầu để làm sao bất cứ ai trên thế giới đều thích điều bạn mang đến cho họ.

465. Sự phân biệt giữa người thắng và kẻ thua trong thời đại này phụ thuộc vào bộ não.

Photo : miasbookblog

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân