5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 4/11/2020

 

Ngày viết 6/6/2015 791-795

791. Những người đã từng thất bại. Họ biết rằng thất bại không phải là vĩnh viễn. Những người chưa từng gặp thất bại thường xuyên nghĩ rằng thất bại là một thảm họa. Và vì thế họ sợ đi đến tận cùng của giới hạn. Họ sợ nắm bắt cơ hội. Và vì chưa bao giờ thất bại, họ nghĩ mình biết tuốt.

792. những ai từng trải qua thất bại đều rút ra được các bài học, trở nên khôn ngoan và mạnh mẽ hơn; những ai hiểu thất bại chẳng là gì khác ngoài một sự trở ngại tạm thời, một mở đầu của thành công, một cánh cửa mới được mở, cũng như một cánh cửa đã được khép lại. Thế nên bạn không cần phải che giấu thất bại hay cảm thấy xấu hổ vì điều đó.”

793. Sáng tạo là đưa ra những kết nối nhanh chóng  giữa những gì bạn đã biết hay đã thấy. Bạn càng làm thường xuyên thì càng dễ đến được sự sáng tạo.

794. qua rèn luyện bạn có thể nhìn nhận sự vật tốt hơn và nhớ về chúng chi tiết hơn là bạn từng mong ước. Bạn có thể nhớ kỹ hơn về những người mình gặp, về những nơi chốn đã đi qua và những gì đã đọc. Càng nhớ được nhiều thì bạn càng có nhiều dữ liệu hơn để kết hợp thành ý tưởng mới.

795. hãy mua một cuốn sổ ghi chép.Rồi hàng ngày bạn hãy ghi lại những gì mình đã thấy. Sự vật thì vẫn vậy, chỉ có điều khác là bạn đã thấy chúng và ghi nhận lại. Hãy viết cả suy nghĩ của mình về những gì đã thấy thì càng tốt. Xét cho cùng, đó là cách hàng trăm nhà văn khác thường làm để viết tốt hơn mỗi ngày.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân