5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 4/8/2020

Ngày viết 15/11/2013. 326-330

326. Lịch sử là lặp đi lặp lại những sai lầm trong quá khứ, hiện tại, tương lai nhưng dù biết thế mà chúng ta vẫn không thể né tránh được.

327. Lịch sử là câu chuyện của những gì dẫn dắt đến hiện tại. Mà hiện tại và tương lai mới là điều chúng ta quan tâm. Một phần tương lai sẽ do hiện tại quyết định.

328. Bản chất của tự do là quyền được lựa chọn và chấp nhận trách nhiệm với lựa chọn đó.

329. Ngay cả những người thông minh nhất cũng thường tìm kiếm bằng chứng để xác nhận cho những điều họ đã suy nghĩ, thay vì tim kiếm những thông tin mới mẻ có thể có thể đem đến cho họ cái nhìn chắc chắn và đúng đắn về sự thật.

330. Chỉ những ai suy nghĩ thực sự sâu sắc mới tìm ra được những hướng tiếp cận mới trong các vấn đề mà những người khác đã từng suy xét.

Photo : PWNDEX

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân