5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 5/8/2020

Ngày viết 21/11/2013. 331-335

331. Động cơ để học tập mãi mãi là hãy đưa ra những câu hỏi và không bao giờ coi bất cứ điều gì là chuyện hiển nhiên.

332. Cảm hứng sinh ra sự tự tin. Nó đánh thức niềm tin và sức mạnh trong bạn mà bạn không hề nhận ra là mình có. Nó giúp ta phát huy tốt nhất khả năng của mình.

333. Một tưởng bắt nguồn từ những nỗ lực và suy nghĩ của chính bạn bao giờ cũng dễ nhớ hơn.

334. Khi bạn muốn nhớ một cái gì đó, bạn đưa ra những chỉ dẫn để trí tưởng tượng của mình tạo nên những bức tranh, khung cảnh khắc sâu vào tâm trí và giữ chúng ở đó.

335. Để nhớ lâu dài về một thứ, bạn phải chuyện trí nhớ đó thành hình ảnh, một hình ảnh thực sự thú vị và lạ thường.

Photo : Kefan404

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân