5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 5/10/2020

Ngày viết 8/11/2014 641-645

641. Hãy gắng sức suy nghĩ, phải tổng hợp lại một mối, tìm điều căn bản mà khái quát chứ không phải nhớ nhiều.

642. Kẻ muốn tìm cái lợi từ lời nói thì bên ngoài nói chuyện danh cao, sĩ diện mà đem chuyện danh cao, sĩ diện ra nói thì lại tỏ ra mình thấu hiểu và không phủ nhận những gì người khác nói. Khi đem chuyện lớn ra nói thì kẻ tìm lợi lại dùng lời nói và dựa trên tâm lý của người nghe khiến họ đồng tình với mình.

643. Hành động không kiên quyết thì không thành việc được. Sự việc không xác định thì không nên công cán gì. Những kẻ làm việc lớn hơn người thường hay bị thế tục chê bai. Những kẻ có suy nghĩ lỗi lạc thế nào cũng bị đám đông trách móc. Kẻ ngu thì việc đã thành mà vẫn mò mẫm đi tìm nguyên nhân.
Đám đông không thể cùng bàn luận chuyện lớn, mà chỉ có thể vui khi công việc đã xong. Bàn cái chí đức thì không thể hoà đồng với thiên hạ, làm nên công lớn không cần hỏi người dân. Vì thế kẻ làm nên chuyện không cần phải đi theo lối cũ, nếu có thể lo được chuyện lớn thì chẳng câu câu nệ lề thói thông thường.

644. Cứ bo bo cái lộc ít ỏi mà trời rơi vãi thì bỏ lỡ thời cơ nghìn vàng cũng không sánh được. Cho nên kiên quyết là cái quyết định người khôn. Ngờ vực làm hại công việc, cứ xét cái mất nhỏ thì bỏ lỡ cái việc lớn trong thiên hạ. Việc không thành không phải là không đúng đạo trời mà khi làm vẫn nghi ngờ việc mình làm thì mọi thứ đã đổ bể.

645. Hãy tận dụng cơ hội khi nó đến, hoặc tạo cơ hội khi nó chưa đến. Điều đó sẽ giúp bạn mở rộng phạm vi giới hạn của mình và ý thức được bạn có thể đi xa đến đâu.

Photo : Bookaline

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân