5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 6/12/2020

Ngày viết 22/11/2015 951-955

951. Janusian thinking là khả năng hình dùng cùng một lúc hai ý kiến, khái niệm, hai hình ảnh đồng thời nhưng trái ngược và mâu thuẫn nhau. Khi trong cùng một lúc giữ hai ý tưởng trái ngược nhau trong đầu, sau đó tạm thời ngừng suy nghĩ thì trí óc sẽ chuyển sang một dạng nhận thức mới. Ở trạng thái này, có thể xuất hiện đột phá.

952. Điều quan trọng nhất để phân biện những người tư duy siêu hạng là khả năng theo đuổi không ngừng nghỉ điểm chung nhất giữa các sự vật và hiện tượng.

953. Giữ khả năng tư duy lâu dài về bất kể vấn đề nào cũng sẽ dẫn tới sự thay đổi mang tính tự phát về nhận thức đối với vấn đề đó.

954. Trí óc có thể thay đổi một cách sâu sắc cách nhận thức vấn đề, hay ý tưởng thông qua việc tìm hiểu kéo dài, do đó thúc đẩy tiến trình sáng tạo.

955. Não bộ có thể tạo lối mòn rất nhanh và thậm chí còn nhanh hơn nữa khi nó bị trì trệ và cứ tiếp tục như vậy.

Photo : Takaphilography

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân