5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 7/12/2020

Ngày viết 29/11/2015 956-960

956. Điều nguy hiểm không phải là sự hiểu biết kỹ về ý tưởng mà là sự lờ đi cách nhìn nhận sự việc vốn đã bị ý tưởng chủ đạo xoá sổ.

957. Để đưa ra những câu hỏi mới, những khả năng mới, để xem xét vấn đề cũ từ những khía cạnh mới đòi hỏi phải có sự tưởng tưởng đi tận cùng của vấn đề. Đừng chất vấn sáng tạo thực sự có hiệu quả không, mà hãy hỏi bản thân bạn rằng đã bao giờ mình dấn thân tìm một cái mới mẻ hoàn toàn chưa.

958. Có rất nhiều phiền nhiễu ở thế giới bên ngoài, hãy tập trung tâm trí vào những gì mà bạn đang cố gắng thực hiện. Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô ích.

959. Một câu hỏi táo bạo và bất ngờ nhiều khi sẽ đem đến những điều ngạc nhiên cho bạn và mở toan một cánh cửa nhận thức hoàn toàn mới.

960. Đôi khi hành vi đi ngược với những gì nhiều người khác nghĩ rất có thể lại là hành động đúng đắn, hay thậm chí có thể là lựa chọn tốt nhất.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân