5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 8/12/2020 và 9/12/2020

Ngày viết 29/11/2015 và 4/12/2015

960-970

961. cái tôi Phi vật chất quảng đại hơn, già dặn hơn, thông thái hơn của bạn giờ đây cũng hội tụ thành cái tôi vật chất như bạn vẫn biết về bản thân bạn. Cái gọi là phi vật chất nơi bạn là Nội thể của bạn.

962. Sau cái chết vật chất thì bạn sẽ trở về với thế giới Phi vật chất. Nhưng không mấy người thực sự hiểu rằng phần Phi vật chất trong họ hiện vẫn đang tồn tại một cách mạnh mẽ, vẫn tập trung phần lớn trong vào thế giới Phi vật chất, trong khi một phần của chiều kích (phi vật chất) đó hòa vào chiều kích vật chất và cơ thể vật chất hiện tại của bạn.

963. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn phải hiểu giá trị của bản thân mình, vì thiếu sự hiểu biết như thế, bạn không thể thu nhận thứ tài sản thực sự thuộc về mình. Bạn nhận biết trở lại giá trị to lớn của bạn đối với Tất thảy mọi thứ, vì bạn thực sự ở ngay Tuyến đầu của tư duy, bồi đắp cho Vũ trụ bằng mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm của bạn.

964. Càng hiểu sức mạnh nội tại trong mình,bạn càng quan tâm tới việc điều khiển ý nghĩ của mình một cách có chủ ý, vì bạn nhận được cái mà bạn nghĩ, dù muốn hay không.

965. Trong thực tế thời gian-không gian vật chất, mọi việc không hiển thị trong trải nghiệm của bạn ngay tức khắc. Có một vùng đệm thời gian kỳ diệu giữa lúc bạn bắt đầu nghĩ tới điều gì đó và lúc mà điều đó hiển thị. Vùng đệm thời gian này cho bạn cơ hội chuyển hướng chú ý dần theo hướng sự việc mà bạn thực sự muốn nó sẽ hiển thị trong trải nghiệm của mình. Và ngay từ rất lâu trước khi nó hiển thị, bạn có thể cho biết theo cách bạn cảm nhận rằng đó có phải là điều mà bạn muốn hiển thị hay không. Nếu bạn tiếp tục chú ý tới nó thì dù bạn muốn có nó hay không, nó vẫn sẽ đến với trải nghiệm của bạn.

967. Thế giới vật chất của bạn là một nơi rộng lớn và tràn đầy những sự kiện cùng tình huống khác nhau, trong đó có một phần là bạn thích (và muốn trải nghiệm) và một phần bạn không thích (không muốn trải nghiệm). Yêu cầu thế giới thay đổi cho vừa ý bạn về mọi việc, bằng cách loại bỏ mọi điều bạn không thích và bổ sung vào những điều bạn thích, không phải là chủ định của bạn khi tồn tại trong chiều kích vật chất này.

968. Bạn có mặt để tạo ra cái thế giới xung quanh mà bạn lựa chọn, trong khi bạn cũng cho phép thế giới tồn tại theo cách mà những người khác lựa chọn. Và khi sự lựa chọn của họ không cản trở sự lựa chọn của chính bạn, sự chú ý của bạn tới những thứ mà họ lựa chọn tác động tới rung động trong bạn, và vì vậy tác động tới điểm hấp dẫn của chính bạn.

969. Việc bạn kích hoạt ý nghĩ của mình, và việc bạn gặp bất kỳ ai, bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào trong trải nghiệm của mình đều có nguyên nhân là phản ứng của sức mạnh nội tại – Luật hấp dẫn đối với những ý nghĩ đó. Tất cả mọi thứ đó đến với trải nghiệm của bạn dưới dạng một luồng nam châm cực mạnh khi chúng rung động phù hợp với những ý nghĩ của chính bạn.

970. Bạn nhận được bản chất của những gì bạn nghĩ tới, dù đó là cái bạn muốn hay không muốn. Một khi bạn đã hiểu Luật này và bắt đầu chú ý tới những gì bạn đang chú ý, bạn sẽ giành lại quyền kiểm soát những trải nghiệm sống của mình. Và với sự kiểm soát đó, bạn sẽ một lần nữa ghi nhớ rằng chẳng có gì bạn khao khát mà bạn lại không thể đạt tới, và chẳng có gì bạn không mong muốn mà bạn lại không thể tống khứ khỏi trải nghiệm của mình.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân