5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 10/12/2020

Ngày viết 12/12/2015 971-975

971. Cá nhân bạn có giá trị to lớn đối với tất cả mọi thứ, vì bạn thực sự ở ngay Tuyến đầu của tư duy, bồi đắp cho Vũ trụ bằng mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm của bạn. Bạn phải hiểu giá trị của bản thân mình, vì thiếu sự hiểu biết như thế, bạn không thể thu nhận thực sự thuộc về mình.

972. Một khi bạn đã hiểu và bắt đầu chú ý tới những gì bạn đang chú ý, bạn sẽ giành lại quyền kiểm soát những trải nghiệm sống của mình. Và với sự kiểm soát đó, bạn sẽ một lần nữa ghi nhớ rằng chẳng có gì bạn khao khát mà bạn lại không thể đạt tới, và chẳng có gì bạn không mong muốn mà bạn lại không thể tống khứ khỏi trải nghiệm của mình.

973. Dù bạn đang nhớ về quá khứ, quan sát hiện tại, hay tưởng tượng về tương lai, thì hành động đó đều diễn ra ngay bây giờ, và những gì mà bạn đang tập trung nghĩ tới đều khiến kích hoạt một rung động mà giá trị nội tại trong bạn phản ứng lại.

974. Dù bạn đang tập trung suy nghĩ về điều bạn mong muốn hay không mong muốn thì cũng thế, bằng chứng về những ý nghĩ của bạn liên tục hướng tới bạn.

975. So với những gì bạn thấy được trong cơ thể vật chất của mình, bạn là những gì hơn thế rất nhiều, vì bạn không chỉ là một người sáng tạo có tính vật chất kì diệu, mà bạn còn đồng thời tồn tại ở một chiều kích khác.

Photo Cafeylibross

 

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân