5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 7/7/2020

 

Ngày viết 24/6/2013. 186-190.

186. Con người là một tiểu vũ trụ. Một nguyên tử cũng được bao bọc trong mọi vật. Mọi vật theo đó mà sản sinh đến vạn vật và vô cùng. Nhưng cái vô cùng lại bắt đầu từ những nguyên tử đơn lẻ.

187. Bạn là những gì bạn làm đi làm lại, mỗi ngày.

188. Tâm lý con người dựa trên vài nguyên tắc cơ bản.

– Tìm gợi ý đơn giản và rõ ràng.
– An toàn là điều sự ưu tiên hàng đầu.
– Hướng sự chú ý đến phần thưởng.
– Thèm muốn những điều thiết yếu nhất.

189. Tại sao thói quen lớn bởi nó tạo ra sự thèm muốn trong thần kinh. Phần lớn thời gian, sự thèm muốn đó xuất hiện thường xuyên nên con người không thực sự biết đến sự tồn tại lẫn sự ảnh hưởng của nó.

Nhưng khi con người kết hợp nó với phần thưởng nhất định, sự thèm muốn thuộc về tâm thức xuất hiện trong não và tự nó kích hoạt vòng lặp thói quen.

190. Nếu bạn không tự đặt ra phần thưởng cho bản thân mỗi khi làm việc, rồi loại bỏ gợi ý đó, thì bạn có thể làm việc liên tục trong nhiều giờ mà không phải quan tâm đến phần thưởng, kể cả sự nghỉ ngơi.

Photo : work hard any where

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân