5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 8/9/2020

Ngày viết 3/6/2014 501-505

501. Mọi người đang làm tất cả mọi việc có thể cho bản thân mình. Khi bạn biết rằng có những việc ngay cả cái chết cũng không ngăn cản bạn thực hiện, thì hành động đó khiến bạn còn chẳng sợ hãi cái chết nữa.

502. Không có thứ chân lý nào ngoại trừ chân lý đang tồn tại trong bạn. Những điều khác chỉ là cái người ta đang nói với bạn.

503. Cộng cụ của sáng tạo : Suy nghĩ, ngôn từ, hành động.

504. Những gì bạn nghĩ, những gì bạn nói và những gì bạn làm đều tạo ra trải nghiệm mà bạn gọi nó là “Bạn”.

505. Bạn là người tạo ra mọi tình huống trong cuộc đời mình. Nếu bạn tạo ra chúng ở cấp độ nhận thức, thì bạn sẽ ý thức được nó. Nếu bạn tạo ra chúng ở cấp độ siêu thức hoặc siêu cấp, bạn có thể không biết, nhưng dù sao thì cũng là bạn đã tạo ra những tình huống ấy.

Photo: prideandpaperbacks

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân