5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 9/9/2020

 

Ngày viết 10/6/2014 506-510

506. Hãy suy nghĩ về cái bạn chọn để trải nghiệm, chỉ nghĩ về cái mà bạn chọn để biết nó thành hiện thực, và sử dụng tâm trí của bạn có ý thức để hướng dẫn thân xác mình chỉ làm những điều mà bạn đã chọn để biểu thị bạn là sự thật tối thượng. Đó là cách để bạn điều khiển những cấp độ nhận thức mà người khác không kiểm soát được.

507. Có nhiều người cho rằng trải nghiệm đau đớn và trở ngại là điều phải đi qua trước khi bước vào địa hạt của Tĩnh Lặng – nơi mà không có gì đương đầu và cũng không có gì phải sợ hãi. Nhưng người ta lại không thể đi vào Tĩnh Lặng bởi vì không có Tĩnh lặng nào để bước vào. Tĩnh lặng đó không xa cũng không gần, chẳng ở đây cũng chẳng ở kia. Bất cứ nơi nào, bất cứ chiều không gian nào bạn đều có thể bước vào sự Tĩnh Lặng đó ngay bây giờ*

508. Bạn phải đối diện với sự sáng tạo của mình ở bất cứ nơi nào bạn tới và bạn không thể trốn chạy khỏi chúng. Bởi vì bạn đã tạo ra sự sáng tạo của mình để tái tạo chính bản thân bạn.

509. Bạn có thể sử dụng cái chết như một công cụ để mà chạy trốn hay để sáng tạo. Cái đầu tiên thì không thể được, cái thứ hai thì thật phi thường.

510. Bạn có thể thay đổi cái nhìn của bạn với bất kì tình huống nào bằng việc thay đổi tâm trí bạn bằng cách bạn muốn. “Nhìn vào nó” như thể bạn sẽ quyết định cái bạn muốn thấy và rồi bạn đặt nó ở đó, thì bạn sẽ thấy nó ở đó.

Photo Alquimia das artes

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân