CUỘC ĐỜI NÀY LÀ ON HOẶC OFF

Một nút công tắc đèn có hai chế độ ON và OFF.

Mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn, của những người khác cũng chỉ là lựa chọn giữa ON và OFF.

Bạn làm tất cả những điều để khiến bố mẹ cảm thấy mình là đứa con ngoan và có hiếu là ON với gia đình, nhưng bạn lại cảm thấy điều đó kìm hãm bản thân, miễn cưỡng tuân theo, và bạn làm chỉ muốn bố mẹ vui. Như thế bạn đã ở chế độ OFF với chính mình.

Bạn học trường mà người khác nói bạn nên học, bạn đi làm việc mình không thích nhưng mọi người nói đó là có thu nhập cao… là bạn đã bật ON với tất cả. Đổi lại bạn đã OFF với bản thân khi để những người khác, những yếu tố ngoại cảnh tác động đến quyết định của mình.

Tôn giáo, tín ngưỡng nói rằng bạn phải đi nhà thờ, lên chùa niệm kinh, tích đức bằng việc cúng dường, đóng góp, gia nhập hội đoàn… người ta nói bạn phải làm như vậy Phật hay Chúa mới bật ON với đưa bạn vào thiên đường hay niết bàn khi bạn chết. Trái lại, bạn tự mình suy nghiệm, tư duy và tự đặt câu hỏi về sự tôn giáo của thần thánh thì bạn đã tự mình bật OFF với mọi lợi ích mà tôn giáo đem lại, dù nhiều người đang lợi dụng tôn giáo để làm giàu cho bản thân.

Bạn sợ mình bật ON với bản thân thì đa số sẽ
bật OFF với bạn. Hài hước ở chỗ vì đám đông chưa bao giờ bật ON với mình nên họ sẽ ngăn cản ai đó ON.

Khi bạn bật OFF với mình thì thế giới này ngay tức khắc sẽ ON với bạn. Khi ấy bạn sẽ không còn là bạn, bạn chỉ là một hạt nhân trong một tập hợp vô số những hạt nhân có cùng bản chất giống nhau.

Bạn chọn ON hay OFF?

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận