99 ngày viết linh tinh về một điều gì đó

Ngày 25 Anh với cô được bạn bè giới thiệu để yêu, ai cũng dùng những lời có cánh để nói về hai đứa. Nhưng anh với cô lại coi nhau chỉ là một lựa chọn để trút cho người kia sự tiêu cực và giải toả sự ức chế mà ham muốn gây ra. …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân