REVIEW ARMY OF THE DEAD – ẨN DỤ VỀ NHỮNG SỰ HUỶ DIỆT TRONG KINH THÁNH

*Review spoil nội dung phim rất mạnh, ai chưa xem thì cứ xem xong hẵng đọc. Vẫn là phong cách xây dựng tình tiết cùng những ẩn dụ trong Kinh Thánh và các sự kiện trong Thiên Chúa giáo trong những tác phẩm của mình, thì lần này Zack Snyder tiếp tục thi triển thế …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân