REVIEW THE SPACE BARONS – NHỮNG BÁ CHỦ KHÔNG GIAN

Về nội dung Những bá chủ không gian dài 424 trang chưa trừ 39 trang phụ lục với cái giá khá đặt 239k này kể về quá trình phát triển của hai công ty SpaceX do Elon Musk điều hành và Blue Origin mà Jeff Bezos sáng lập cùng một số công ty nhân khác …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân