MÌNH ĐÃ THIẾT LẬP NHỮNG KỶ LỤC CỦA BẢN THÂN THÔNG QUA CHẠY BỘ NHƯ THẾ NÀO?

MÌNH ĐÃ THIẾT LẬP NHỮNG KỶ LỤC CỦA BẢN THÂN THÔNG QUA CHẠY BỘ NHƯ THẾ NÀO? Chạy chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của mình trong những hoạt động thể chất cả. Dù rằng hôm qua mình đã hoàn thành 1 tháng chạy kỷ lục của các kỷ lục với bản thân …

Đọc tiếp