MÌNH NGHĨ GÌ KHI ĐÃ ĐỌC HƠN 30 CUỐN SÁCH ĐA THỂ LOẠI CỦA NHẬT MÀ KHÔNG VĂN CHƯƠNG?

Sau khi đọc hơn 30 cuốn sách selfhelp, khởi nghiệp, kinh doanh, tự truyện, phát triển kỹ năng, tâm lý hành vi, sức khoẻ, y học…mà không phải văn chương của các tác giả, nhà kinh doanh và đào tạo đến từ Nhật Bản thì mình thấy tất cả những cuốn sách mình đọc có …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân