CẢM NHẬN BAN ĐẦU VỀ NẾU MỘT ĐÊM ĐÔNG CÓ NGƯỜI LỮ KHÁCH

Khi đọc tới trang 99 Nếu một đêm đông có người lữ khách, thì cá nhân mình cảm thấy thủ pháp mà Italo Calvino tạo nên xương sống cho tiểu thuyết này có những điểm giống với cách mà Milan Kundera tạo ra trong các tác phẩm của mình. Nhưng tiểu thuyết của Milan Kundera …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân