NÓI VỀ NHỮNG NGÀY ĐẸP ĐẾN NHƯ THẾ

Tính đến bây giờ thì mình quả là một đứa rong chơi suốt đời thông qua việc luôn làm những gì mình thích, bất chấp mọi thứ, kể cả quãng thời gian tính bằng năm trong sự cô độc. Mình không sợ cảm giác cà phê một mình, ăn một mình hay đi lượn lờ …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân