18/6/2021

1341-1345 1341. Quyền lực và thành công đích thực là Sống một cuộc sống sâu sắc và hạnh phúc, có thì giờ chăm sóc người khác là một thành công khác, một quyền lực khác, một thứ thành công và quyền lực quan trọng hơn nhiều. Chỉ có một thành công đáng kể đó là …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân