NHỮNG LỜI KHÔN NGOAN CỦA MỘT NGƯỜI SAI KHIẾN ĐƯỢC CẢ QUỶ VƯƠNG

Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh phần Cựu Ước là những ghi chép về những lời khôn ngoan của vua Salomon, con vua David lẫy lừng đã ném đá hạ gục Goliath khổng lổ khi chỉ là một thiếu niên và hai vua cũng chính là tổ tiên của Chúa Jesus. Vua Salomon là nhân …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân