Được gì khi startup thất bại – Post 17

Khi vụ Sunpic copy lại Clopic lắng xuống thì mình và team cũng đã có những tuần tương đối dễ chịu, tuy nhiên sự dễ chịu này lại làm tạo ra một sự ì làm ảnh hưởng tới tốc độ update các phiên bản vá lỗi và nâng cấp của Clopic. Việc này có thể …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân