SỔ TAY PHI HÀNH GIA : MỘT MƠ ƯỚC VIỂN VÔNG, MỘT NGƯỜI VỢ 90% VÀ MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP.

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH PHI HÀNH GIA KHI KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Vũ trụ, không gian và phi hành gia trong thực tế khác hoàn toàn so với phim ảnh. Những gì chúng ta được thấy trên màn ảnh đã lược bỏ đi 99% công đoạn từ một người bình …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân