SỰ ĐỘC HẠI TRONG NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ PHIM TRUYỀN HÌNH ĐANG RA SỨC TRUYỀN TẢI

Đối với cá nhân mình, một bộ phim bom tấn tệ hại nhất là có nội dung hướng tới một chân lý phổ quát (Kiểu siêu anh hùng tài đức vẹn toàn) đối với một cái ác phổ quát (Bạn biết mà, kiểu một kẻ tâm thần nào đó ôm mộng thống trị thế giới …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân