TỰ DO TÀI CHÍNH HAY TỰ DO NỘI TẠI?

Có ba kiểu kiểu tự do và cũng là lý do thúc đẩy chung ta thức dậy mỗi ngày để đạt được càng sớm càng tốt gồm : Tự cho trong lựa chọn như bạn sẽ học gì hay làm gì, bạn muốn trở thành con người và thành công trong kiểu công việc nào… …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân