MUỐN KIẾN TẠO TƯƠNG LAI HÃY ĐỂ TÂM TỚI HIỆN TẠI

Có lẽ những gì bạn làm, những công việc ngốn 8 tiếng đồng hồ của bạn chỉ là một sự rằng buộc và trách nhiệm bạn lãnh nhận trong cuộc sống hay xã hội này. Và khi làm những công việc như thế, bạn sao nhãng, bạn miễn cưỡng và chán nản. Nhưng đó là …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân