1/8/2021

1386-1390

1386. Những người có khả năng cải thiện nghịch cảnh có thể thua trong một thời gian dài mà không sao cả, miễn là họ tình cờ đúng 1 lần. Trong khi đối với người mỏng manh, chỉ cần một lần thua thì có thể tàn đời.

1387. Nhà tiên tri không phải là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng, mà là người đầu tiên tin vào ý tưởng đó, và theo theo đuổi nó đến cùng.

1388. Sự khác biệt giữa những nhà tư tưởng đích thực và những kẻ bao biện nằm ở vấn đề cam kết được gọi là cam kết đức tin. Đó là kiểu cam kết tin tưởng cần có để biến thành hành động.

1389. Người đứng sau một lý thuyết, người được gọi là nhà tư tưởng, là người tin vào lý thuyết đó như một đức tin, cam kết chắc chắn đưa nó tới kết luận tự nhiên.

1390. Chỉ những người có niềm tin đích thực suy cho cùng mới tránh được việc tự mâu thuẫn với chính mình và không trở thành kẻ diễn giải bao biện

Photo: lawstudent_livingoncoffee

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân