12/1/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1131-1135

1131. Sự khác biệt giữa người trí và kẻ ngu là gi? Người trí biết rằng y là kẻ ngu và kẻ ngu thì không bao giờ biết chuyện đó.

1132. Cái quá khứ với nhiều ký ức không vui vẻ đã đóng băng trong bạn sẽ ngày càng trở nên nặng nề vì nó tăng trưởng mỗi ngày. Cuộc sống của bạn quá đỗi mong manh, tinh tế, bạn chất cái quá khứ này lên trên thì đời sống của bạn sẽ bị nghiền nát. Chính quá khứ này sẽ không bao giờ để yên cho bạn có thể sống một giây phút nào trọng vẹn, nó cũng luôn luôn kéo bạn lùi về phía sau.

1133. Chỉ khi nào cái khả năng của bộ óc kết thúc ở tột đỉnh thì trực giác mới bắt đầu làm việc. Chỉ khi nào sử dụng hết năng lượng của bộ óc, thì mới có thể có khả năng sử dụng đến nó.

1134. Vì để được giác ngộ, một người chỉ cần nhìn nhận ra sự thật. Đây không phải là một cái gì xảy ra bên ngoài mà là khởi phát từ bên trong. Nó luôn hiện hữu ở đó nhưng bị bao phủ bởi những đám mây mù và tạp niệm.

1135. Trí tuệ sẽ tới với bạn không qua một cố gắng nào mà bằng sự chấp nhận một cách thụ động. “Nó”không thông qua bạn mà chỉ khi nào bạn không là bạn nữa thì “nó”mới xảy ra. Trí tuệ không hề là một cái gì đó để bạn chiếm hữu, trí tuệ chỉ hiện hữu khi bạn không có mặt.

Photo Motif.1

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân