16/2/2021 ( Mấy ngày trước nghỉ Tết)

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1266-1270

1266. Tạo hóa không bao giờ tạo ra cân đối. Cân đối đồng nghĩa với sự bất động, với sự gì như đã kết liễu. Cái gì không cân đối, trái lại, cái gì gây được cái cảm giác như chưa xong mới có thể gây được cái cảm giác có sống.

1267. Nghệ thuật là phải biết làm cho mất để giữ cho còn, tức là biết câm lặng khi đang nói sướng mồm, biết phá niêm luật, biết giả vờ bỏ quên, bỏ sót, phải biết làm như ấp a ấp úng…Đó là nghệ thuật tối cao mà nghệ sĩ tầm thường không sao theo kịp.

1268. Nguồn gốc của tất cả mọi mâu thuẫn và tạp niệm là do sự không quan niệm có sự hòa hợp giữa hai chân lý nghịch nhau, mà trái lại còn tin tưởng rằng chúng sẽ không bao giờ hợp được với nhau.

1269. Triết luận đâu có khó, nếu đừng để cho những tư tưởng đã đúc sẵn (thành kiến) đến chen ngăn giữa anh và sự vật.

1270. Chánh niệm và Đạo là nhận thức được sự vật y như nó xảy ra, chứ không phải nhận thức nó theo lòng ưa ghét của anh mong nó phải xảy ra như thế nào.

Photo : Makhno design

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân