16/8/2021

1426-1430

1426. Những hạn chế và khó khăn đôi khi sẽ tạo nên thành quả, vì những khó khăn và hạn chế nếu được đối diện tử tế, sẽ trở thành điều tốt đẹp và cơ hội.

1427. Nếu bạn quan tâm đến đám đông thì triết học không có tác dụng với bạn.

1428. Một người thông thái có thể tận dụng mọi thứ được trao cho mình và đồng thời cũng có thể không cần bất cứ điều gì để chứng minh bản thân mình.

1429. Đừng trao cho kẻ ngốc cái gì hết vì anh ta đâu thật sự biết sử dụng chúng, vậy mà anh ta lại muốn có mọi thứ.

1430. Sở hữu nhưng không ham muốn, tận hưởng nhưng không lệ thuộc vào bất cứ điều gì.

Photo: Dear pippa

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân