18/8/2021

1436-1440

1436. Nhờ tập trung tư tưởng một cách thường xuyên thì bạn có thể sai khiến trí óc như một độc tài, bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu nếu như bạn có đủ kiên nhẫn.

1437. Nói rằng trí óc bạn không thể tập trung vào một tư tưởng là sai. Hãy chú ý vào công việc đầu tiền, đừng cho trí óc nghỉ ngơi dù chỉ một phút cho tới khi xong việc.

1438. Hoàn cảnh buộc bạn phải có năng lực rất cao để tự điều khiển một cách chuyên chế. Bạn tuyệt đối không cho phép trí óc bạn lơ đãng, buộc nó phải làm công việc nó làm và nó đã làm xong.

1439. Tập trung cao độ vào chủ đề và tính cơ động. Không ngừng hành động và đừng bao giờ nói là đủ.

1440. Vấn đề không phải sự hoàn hảo, điều không chịu ảnh hưởng của thời gian, mà là cơ hội, điều bị trói buộc vào thời gian. Điều tốt nhất là làm ngay lập tức thay vì chờ đợi sự hoàn hảo.
Photo : Anyaucis

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận