19/8/2021

1441-1445

1441. Đức tin, đối với những ai có lòng tin, là sự chắc chắn nhất của kiến thức chứ không phải là một ý kiến mang tính thăm dò.

1442. Sáng tạo là hương thơm của tự do cá nhân. Người sáng tạo là người sáng suốt, người có thể thấy điều không ai thấy trước đó, người có thể nghe những điều không ai từng nghe trước  có – thì có sáng tạo.

1443. Không gì đảm bảo chắc chắn cho tương lai của bạn hơn là có khả năng sáng tạo để giải quyết vấn đề và mở mang kiến thức bất kỳ lúc nào.

1444. Bỏ qua giới hạn, hãy thúc ép tinh thần và não bộ của làm việc hết năng suất, rồi bạn sẽ ngạc nhiên trước sức sáng tạo của chính mình.

1445. Kiến thức có thể giải quyết các vấn đề, nhưng đôi khi cần chối bỏ nó để đảm bảo một hướng đi đúng.

Photo : Fathima. Ashab

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân