23/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1296-1300

1296. Dưới mọi hình thức, bao giờ đạo đức luân lý thông thường cũng có ý bảo ta luôn luôn nên có thái độ phải làm một cái gì để “cải thiện” tình trạng hiện tại cho tốt đẹp hơn. Làm hoặc không làm, nếu đều với mục đích cải thiện, sẽ đều thất bại cả. Cái mà ta gọi là “mong cải thiện”, “đeo đuổi hướng thiện” vẫn thuộc về ngã chấp.

1297. Bản ngã rất tinh ranh, nó thường đổi chiến thuật để tự lừa dối mình : nó nói đến “vô cầu”, là để “cầu” một việc khác đánh tráo vào, nó bỏ cái nầy để bám vào cái khác, nó bài bác giá trị nầy để tạo ra giá trị khác, nó bác bỏ ách độc tài nầy để chui vào ách độc tài khác, nó chối bỏ tôn giáo nầy để tạo ra tôn giáo khác. Tóm lại nó đi từ nô lệ này đến nô lệ kia, mà vẫn tự hào là làm cách mạng, là tìm giải thoát. Một trò hề của thế giới văn minh ngày nay : tìm đủ mọi phương thức để duy trì bảo vệ cái lòng ích kỷ của mình dưới mọi hình thức vị tha bác ái.

1298. Cái ác mà anh đang trốn tránh (ác) đã nằm sẵn trong cái thiện rồi… Đừng lấy cái thiện mà trừ cái ác, như anh có giận ghét ai, đừng lấy lòng từ ái mà che lấp nó mà phải giải thoát tâm trí anh khỏi cái ý niệm nhị nguyên. Càng lấy cái Thiện mà ức chế cái Ác, là làm cho Ác bị dồn ép mà tăng cao năng lực phá hoại của nó.

1299.
khi muốn thu rút cái gì đó, là sắp mở rộng nó.
khi muốn làm yếu cái gì đó, là sắp làm cho nó mạnh lên,
khi muốn vứt cái gì đó, là sắp làm cho nó hưng khởi lên.
Là vì Âm cực thì Dương sinh, Dương cực thì Âm sinh.

1300. Đừng nghĩ đến Thiện, cũng đừng nghĩ đến Ác, thì ngay trong lúc đó mới hiện ra được cái Bản lai Diện mục của mình.

Photo : Francisco Sojuel

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận