22/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1291-1295

1291. Cẳng vịt thì ngắn, cố mà kéo dài nó đau ; giò hạc thì dài, cố mà làm cho nó ngắn, nó khổ. Cho nên, Tâm mà dài, không phải cái nên chặt bớt ; Tâm mà ngắn, không phải cái nên kéo dài, thì sao có đau khổ”.

1292. Các nhà đạo đức luôn ưa việc lên án phê bình kẻ khác, và tỏ ra hằn học đối với những ai không đồng quan điểm về điều phải lẽ trái của mình. Bao giờ họ cũng có sẵn một mẫu người lý tưởng phải uốn bạn mô phỏng theo.

1293. Kẻ nào hết sức tin tưởng nơi một giá trị tuyệt đối nào, họ đã là người thù của Tự do rồi. Kẻ nào yêu Tự do trên tất cả là người, hoặc phủ nhận tất cả mọi thứ giá trị, hoặc tạm thời chấp nhận nó mà thôi.

1294. Anh hãy tha hồ cho tâm trí anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, miệng anh muốn nói gì thì nói ; không còn phân biệt cái gì của anh cái gì của người, thậm chí không còn biết ai là thầy ai là bạn nữa. Anh không còn phân biệt cái gì là trong là ngoài.

1295. Các đề tài thường xuyên của tất cả nghệ thuật Thiền là cái sống không mục đích, sự diễn tả tâm trạng người nghệ sĩ, cái cảm giác không biết đi về đâu trong cái khoảnh khắc vô chung vô thủy.

Photo Koi_keepa

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân