26/3/2021

1351-1355

1351. Khám phá, tức là nhận thấy được sự vật trong trạng thái mới mẻ của nó như mình mới nhìn thấy nó lúc ban đầu. Nếu ta lại chỉ nhìn ra những gì ta đã nhận thấy trước đây, ta sẽ không bao giờ thấy được chân tướng của nó.

1352. Đừng dừng bước. Hãy để cho mình lăn trôi tự nhiên, cũng đừng lo nghĩ mình có trôi hay không trôi tới biển cả.

1353. Người biết Đạo là người khinh thường tất cả mọi giá trị đã được người người chấp nhận, họ cũng đâu có sợ vượt qua luật lệ xã hội. Như vậy họ mới là TỰ DO. Họ cũng lại hoàn toàn tự do đối với bản thân, vì họ là người đã vượt khỏi thị dục cùng ý niệm của chính mình.

1354. Kẻ bắn giỏi hoặc người lội giỏi là những người bắn hoặc lội một cách thản nhiên không để ý đến việc bắn hay việc lội của mình, cũng như những người có nhiều ảnh hưởng đối với đồng loại thường lại là những người sống cách xa đồng loại.

1355. Những người chưa giải thoát rất sợ cái vui của những người giải thoát. Không một ai sống trong Chúa nếu chưa hoàn toàn chết với chính mình.

Photo Thetravelbook

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân