5/9/2021

1491-1495

1491. Cái tâm rất thông minh lẫn xảo quyệt nên khi đối diện với một vấn đề sinh tử của chính nó thì nó sẽ cố gắng tìm cách để bảo vệ mình. Cho nên đừng bao giờ lắng nghe nó.

1492. Khi bạn được bỏ lại trơ trọi một mình, hoàn toàn một mình, bạn sẽ đến bến bờ. Một khi còn một cái gì khác, có nghĩa là vẫn còn đối tượng, như vậy bạn sẽ không bao giờ đạt đến. Bạn vẫn ở trong nhị nguyên. Khi chỉ còn một mình, lúc đó bạn sẽ đến bến bờ- vậy nên hãy quy y chính mình.

1493. Giác ngộ xảy đến không đòi hỏi thời gian. Nó có thể xảy ra trong vòng một sát na – rất rất nhanh chỉ trong một khoảnh khắc đơn thuần.

1494. Vật chất và năng lượng có thể được chuyển đổi, tư tưởng cũng có thể được chuyển đổi thành những sự vật cụ thể, và tất cả những sự vật cụ thể vẫn chỉ là những ý tưởng. Mỗi ý tưởng được kết tụ sẽ biến thành cụ thể. Ý tưởng là năng lượng, sự vật là vật chất.

1495. Một khi bạn hiểu được ý nghĩa của một cái gì đó thì nó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Photo: Blancdec

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân