4/9/2021

1486-1490

1486. Trí tưởng khiến chúng ta phân tâm và rối loạn. Chỉ khi nào trí tưởng không có mặt ở đó ta mới có thể nối lại mối liên lạc với bản thể. Nếu cứ suy nghĩ về nó, chúng ta cứ suy nghĩ suốt đời nó vẫn né tránh trí tưởng – nó vẫn tiếp tục tìm cách vượt ra ngoài. Rồi khi thấy rằng suy nghĩ mãi cũng không dẫn đến đâu thì nó tự động ngưng lại.

1487. Nếu một người cứ tiếp tục suy nghĩ cho đến tận cùng, trạng thái ngừng suy tưởng sẽ tự động xuất hiện.

1488. Công án là một loại câu đố bí hiểm mà không thể nào giải đáp được. Một công án thường được kết cấu theo cách thức để cho tâm của bạn không có cách gì nghĩ về nó được. Thế nhưng bạn buộc phải suy nghĩ về nó.

1489. Khi một người đi tới điểm tận cùng thực sự, suy tưởng chấm dứt và tuệ giác bắt đầu. Trong tuệ giác này là cả một cuộc cách mạng, một sự thay đổi đến tận gốc rễ dẫn tới sự đột biến đem lại khoảnh khắc thức tỉnh.

1490. Khi bạn không còn tìm nữa là đã đến điểm tận cùng. Khi bạn không thể suy tưởng được nữa, điểm cuối đã đạt đến. Lúc đó sẽ không còn lời, không còn ý tưởng, không còn hình ảnh, không còn gì cả, chỉ còn tính không. Bạn đã đến điểm tận cùng của tâm và cũng là điềm tận cùng của thế giới.

Photo: busybees2

 

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận