TÍNH TƯƠNG ĐỐI GIỮA GAME VÀ THIỀN

Einstein từng giải thích thuyết tương đối qua câu chuyện “Cô gái và bếp lò” như sau: “Khi người đàn ông ngồi bên cô gái đẹp một giờ, thời gian dường như chỉ mới một phút. Nhưng khi đặt anh ta lên bếp lò nóng một phút, thời gian tưởng đã hàng giờ. Đó là …

Đọc tiếp

19/1/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1166-1170 1166. Từ lúc ngồi xuống chon đến khi kết thúc, bạn phải tập trung giác tỉnh. Bạn hãy tự xem mình đang ở trong phòng thiền với tất cả những gì xảy ra. Bạn hãy đến với nó, và không để ý …

Đọc tiếp