5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 1/12/2020

Ngày viết 18/10/2015 926-930

926. Chính việc nhìn thấy cái phổ quát trên cơ sở quan sát cái bộ phận – sau sự khám phá sự thật, so sánh thích đáng và thu thập kiến thức rộng rãi – là sự thách thức trí tuệ.

927. Lịch sử là người chấm thi nghiêm ngặt của tính trung thành, của sự trung kiên, của đặc tính. Thế nhưng, những tình bạn, đã vượt qua được các thử thách này, được tôi luyện mạnh hơn- mạnh đến mức, không thể so sánh được với cường độ tình cảm của những tình bạn được bén rễ ít sâu hơn nhiều, được hình thành muộn hơn.

928. Điều bất ngờ là sự di chuyển của các vì sao xảy ra theo các quy tắc đơn giản hơn một cách không thể so sánh nổi với chuyển động lịch sử của xã hội bao gồm hàng tỷ người. Mọi thứ chúng ta làm, chúng ta có vào sáng nay có thể sẽ biến mất ngay trong tối nay chứ chưa nói tới ngày mai.

929. Nếu bạn buộc phải phản ứng mà không có chuẩn bị, lần đầu không luôn thành công đưa ra ngay quyết định tốt. Nhưng bạn có khả năng cân nhắc trước xa, có thể xuất hiện các tình huống nào, và bạn Có thể thích vạch ra trước cho mình những tiêu chuẩn chung của sự lựa chọn, trên cơ sở đó bạn có thể ra các quyết định cụ thể.

930. Đôi khi bạn nghĩ mình đã vượt qua giới hạn, mà bạn đặt ra cho mình. Khi khác bạn lại nghĩ, mình chưa đến cái giới hạn cần phải đến. Thế nhưng ranh giới này kéo chính xác từ đầu tới đâu thì lại tuỳ thuộc tư duy và khả năng ra quyết định trong khả năng của bạn.

Nếu có ích cho ai đó hãy share bạn nhé ❤

Photo : Myfriendsarefiction

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân