5 GHI CHÉP MỖI NGÀY2/12/2020

Ngày viết 22/10/2015 931-935

931. Quan sát là một trong những hoạt động toàn diện nhất có thể xảy ra. Khả năng nhìn nhận gồm vô hạn những dạng thức và sự vật nhưng nó chỉ có thể chọn ra một sự vật tại một thời điểm.

932. Từ ngữ và các hạt nhân nguyên tử đều giống nhau. Nếu khối nguyên liệu đủ lớn, chuỗi phản ứng sẽ gây ra vụ nổ. Một từ mới có thể bắt đầu cho một phản ứng khi nó va chạm với một từ khác và một dạng chuỗi phản ứng sáng tạo tiếp tục xảy ra.

933. Đặc điểm của một thiên tài sáng tạo là khả năng mở rộng nhận thức liên tưởng xa hơn và không theo lối thông thường.

934. Sự thật được tạo bởi những đường cong nhưng chúng ta lại thiên về nhìn nhận thế giới này dưới dạng một đường thẳng.

935. Thiên tài tập trung vào mối quan hệ giữa các đối tượng hơn là bào bản thân những đối tượng đó.

Photo : Fictionmatters.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận